L'Àfrica Subsahariana
  Burkina Fasso
  Thomas Sankara
  Contes i Poemes
  La història d'en Sangaré
  Recomanacions culturals
  Diccionari Multilingüe
  Converses amb l'Àfrica
 
 

L'Àfrica Subsahariana
ALGUNS ASPECTES DE LA SITUACIÓ ACTUAL

Àfrica és avui dia un continent oblidat, castigat i espoliat, es troba a la cua del desenvolupament . La crisi que pateix sembla assumir cada vegada dimensions més grans. Algunes de les causes que ajuden a comprendre la problemàtica actual són:

1- L'explosió demogràfica
El creixement explosiu de la població repercuteix directament en la pobresa de les famílies africanes, sobretot per la necessitat d'aliments cada cop més gran, l'erosió del medi ambient, la càrrega econòmica,
Aquests problemes repercuteixen directament en la dona, és la font principal d'alimentació de la família, i a més, contribueix als ingressos de la casa amb el seu treball artesanal i el comerç a petita escala.
Hi ha una taxa de mortalitat infantil molt elevada, i una esperança de vida baixa (vint anys de diferència respecte als països desenvolupats), aquests són els indicadors per mesurar el benestar social. Són dades que reflecteixen les condicions sanitàries, les pràctiques dietètiques i l'estat de la nutrició de la població.

2- La recessió econòmica i la baixa dels preus de les matèries primeres
La crisi de l'economia mundial repercuteix amb especial intensitat en els països pobres.
L'economia africana depèn de l'exportació de les matèries primeres, el 85% i el 95% de les seves exportacions són matèries primeres (cafè, cacau, cotó, sucre, te, oli de cacauet, oli de palma, cereals, fustes tropicals, pell, cuir, productes d'origen mineral, etc.) el que fa que l'economia d'aquests països es vegi afectada pels canvis i els baixos preus que paga el mercat internacional.
Surten més diners dels que entren a causa de l'augment de les taxes d'interès dels préstecs (al 20%) o de l'alt preu dels productes que els països occidentals imposen com a necessitats, elaborats a Occident a partir de les matèries primeres africanes, pagades a preus ínfims i venudes després a preus molt alts als mateixos africans.

3- El pes del deute extern
Els països occidentals han condemnat als països africans a endeutar-se progressivament, obligant-los a recórrer als préstecs del fons monetari internacional. Aquests serveis imposen unes condicions que moltes vegades perjudica als més pobres.
A Burkina Fasso, es promociona la producció del cotó (condició del FMI) des del govern, facilitant fertilitzants i insecticides als camperols , que després hauran de tornar amb els beneficis de la venda . Aquesta mesura només beneficia als grans latifundistes, ja que sovint la inestabilitat climàtica no garanteix una bona collita, i endeuta als petits productors, que a més han deixat de produir altres tipus de cultius que els garanteixen una alimentació més equilibrada.
A més, l'estat, per fer front al pagament del deute, ha de fer talls en les despeses públiques, com l'educació i la sanitat. La conseqüència la pateixen directament les famílies africanes.

4- L'estancament de l'agricultura
La immensa majoria dels africans depenen del sector agrícola com a font de subsistència i ocupació. Suposa el 40% de les exportacions i el 70% d'ocupació.
És un sector estancat a causa de la incapacitat per modernitzar-se i adoptar noves pràctiques de producció agrícola (pràctica d'agricultura itinerant, desbrossa i crema de terrenys, etc.), de les sequeres, dels cultius d'exportació, de la manca d'equipament adequat... La conseqüència més immediata és una desastrosa situació alimentària i una important desnutrició.

5- Deteriorament ambiental i crisi energètica
És un problema creixent a causa de:
1. La desforestació (la tala per necessitat de llenya com a matèria energètica).
2. La pràctica de l'agricultura itinerant .La baixa densitat de població afavoreix la desbrossa i crema de petits camps que es cultiven durant dos o tres estacions i després es canvien quan aquests han perdut els nutrients, afavorint la desertització i desforestació
3. El comerç de la fusta. Es tala 30 vegades més del què es reposa.
4. La falta d'infrastructures i de mitjans per al transport d'altres energies.
5. La creació d'autocupació, per a la fabricació d'aliments, de ceràmica de peix fumat...
La llenya, el carbó, les fulles, les branques , els fems, els residus vegetals són la font d'energia més important del tercer món. La desforestació afecta especialment a les dones, són les principals recol·lectores, juntament amb els nens, que sovint han d'abandonar l'escola, aquest treball els hi suposa una despesa de temps, de feina, d'esforç i un canvi en els hàbits alimentaris, reduint el nombre i la qualitat de menjars diaris.

6- La inestabilitat climàtica i la manca d'aigua

El 80% de les malalties s'atribueixen a problemes de contaminació de l'aigua.
La sequera afecta a vint països africans, sobretot, als subsaharians. Dones i nens pateixen directament la manca d'aigua, ja que són ells qui van a buscar-la. És una feina que demana temps, energia i llargs viatges.

7- La inseguretat i els conflictes polítics

La quantitat de cops d'estat que hi ha hagut als països africans, demostra la fragilitat de les seves polítiques, imposades pels països colonitzadors interessats en els seus mercats o els seus recursos.
En d'altres, les despeses invertides per a la defensa, sovint no s'ajusten a les veritables necessitats. A l'actualitat es mantenen exèrcits més nombrosos del què correspon a les seves necessitats de defensa.

Cada un d'aquests temes no pot explicar per si sol la problemàtica del desenvolupament , cal tenir en compte, a més d'aquests factors, altres com els propis recursos naturals, geogràfics o tecnològics, i fins i tot la història.La dona és la font principal d'alimentació de la família.

Explosió demogràfica.

Escola rural de Burkina.

A l'estació seca els pous es queden sense aigua i qualsevol basal suministra aigua.

Fragilitat política.Dibuix reivindicatiu en un bar de Ouagadougou "L'Àfrica pertany als africans?" .
Àfrica Viva és una associació sense ànim de lucre amb CIF: G- 17634551 i inscrita en el registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya amb el nº: 3819.